مراسم تودیع و معارفه اعضاء قدیم و جدید شورای صنفی کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دیروز در دیداری صمیمی با ریاست دانشگاه، اعضاء قدیم و جدید شورای صنفی کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری تودیع و معارفه گردیدند. در این جلسه کلیه اعضاء ضمن بیان دیدگاه هایشان از همکاری ارکان مدیریت دانشگاه تقدیر نمودند.
شایان ذکر است در انتهای جلسه از همکاری اعضا قدیم شورای صنفی با اهدای لوح تقدیر شد.