مراسم تودیع و معارفه مدیر هسته گزینش دانشگاه با حضور رییس دانشگاه، مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی و کارشناسان و کارکنان هسته گزینش دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه از زحمات دکتر علی محمد طزری مدیر سابق هسته گزینش کارکنان تقدیر و خانم زیور رازقی به عنوان مدیر جدید هسته گزینش کارکنان دانشگاه معرفی شد.

در پایان این جلسه دکتر مولوی رئیس دانشگاه و حجت الاسلام ایمانی خواه مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری  از زحمات جناب دکتر علی محمد طزری تقدیر کردند.