مراسم تودیع و معارفه مدیر مرکز رشد دانشگاه باحضور رئیس دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری، مدیر فناوری اطلاعات و مدیر پژوهشی برگزار شد.

  

در این مراسم از زحمات آقای دکتر سهیلی فر، مدیر اسبق مرکز رشد دانشگاه تقدیر و خانم دکتر صباغ زاده به عنوان مدیر جدید مرکز رشد دانشگاه معرفی شد.