مراسم تودیع و معارفه مدیر هسته گزینش دانشگاه با حضور رییس، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی  و کارشناسان و کارکنان هسته گزینش دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه از زحمات جناب آقای حسن نفیسی فرد مدیر سابق هسته گزینش کارکنان تقدیر و دکتر علی محمد طزری به عنوان مدیر جدید هسته گزینش کارکنان دانشگاه معرفی شد.

رئیس دانشگاه در این مراسم با تقدیر از زحمات چندین ساله جناب آقای نفیسی فرد در پست مدیریت هسته گزینش دانشگاه از ایشان به عنوان مدیری که همواره با صحت، دقت، عدالت و حق مدار و قانون مدار در این سمت فعالیت داشت نام برد.

دکترمولوی در ادامه با تبریک به دکتر طزری جهت انتصاب به سمت مدیرهسته گزینش، اظهار امیدواری کرد که ایشان در این مسئولیت همچون رویه گذشته هسته گزینش بر اساس حق مداری، همراه با رعایت رویه اعتدال و  اصل شایسته سالاری با دقت و صحت و مطابق با قانون و مقررات جهت به کارگیری نیروهای صالح، سالم و با توانایی بالا در جهت حفظ شان و منزلت محیط مقدس دانشگاه فعالیت داشته باشند.

گفتنی است در این مراسم مدیر سابق، مدیر جدید هسته گزینش و کارکنان این حوزه به بیان نظرات خود پرداختند.

در پایان دکتر مولوی، رئیس دانشگاه  از زحمات جناب آقای نفیسی فرد تقدیر کرد.