طی مراسمی با حضور رییس و مسئولان دانشگاه، از زحمات دکتر امیرحسین کیذوری مدیر سابق نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه تقدیر و دکتر علی‌اکبر عارفی جمال به عنوان مدیر جدید این حوزه معرفی شد.