طی مراسمی با حضور رئیس و برخی از مسولین دانشگاه آیین تکریم آقای محمد دولت آبادی رئیس سابق کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه و معارفه دکتر علی صادقی منش رئیس جدید کتابخانه مرکزی برگزار شد.

دکتر صادقی منش عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی و دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی و پسا دکتری اسطوره شناسی دانشگاه حکیم سبزواری است که در رزومه علمی و اجرایی وی عضویت در شورای سیاست‌گذاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران شعبه خراسان، عضو شورای سیاست‌گذاری انجمن ایران‌شناسی ایران شعبه خراسان، طراح و مجری نخستین موزهٔ نثر فارسی ایران و ناظر موزه های دانشگاه حکیم سبزواری نیز دیده می شود.