به مناسبت ۲۲ اسفندماه سالروز گرامیداشت مقام والای شهدا نشست هیات استادان و کارکنان دانشگاه، با حضور دانشگاهیان حکیم سبزواری در مهدیه دانشگاه برگزار شد، در این مراسم از فرزندان شهدای منصوب به خانواده دانشگاه حکیم سبزواری تقدیر بعمل آمد.