با حضور مسئولین و مقامات شهرستان و دانشگاه حکیم، از تندیس های حکیم ابوالقاسم فردوسی و ابوالفضل بیهقی، بزرگان شعر و ادبیات ایران زمین در باغ ایرانی (ابتدای توحید شهر)، پرده برداری شد.

قرار گرفتن این دو ضلع اصلی شعر و نثر فارسی و این دو احیاگر زبان و اندیشه ایرانی و پدر نثر فارسی درکنار یکدیگر، برای نخستین بار در سطح کشور روی داده و به ویژه رونمایی از چهره ی فرضی ابوالفضل بیهقی بر اساس قراین و شواهد روان شناختی برای نخستین بار صورت می گیرد.

SONY DSC

در این آیین، دکتر مهیار علوی مقدم، رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، به وجوه مشترک حکیم فردوسی و ابوالفضل بیهقی پرداخت و خردورزی، دغدغه های مشابه و اندیشمندی هر دو را، از جمله ی این مشترکات دانست و بر اعلام روز اوّل آبان به عنوان روز ملّی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در تقویم ملّی کشور و ضرورت پیگیری در این خصوص تاکید کرد و نیز به پیشینه ی برگزاری بزرگداشت های بیهقی از اول آبان ۸۶ تا کنون اشاره کرد.

SONY DSC

همچنین دکتر حسن دلبری، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، نیز طی سخنانی بر اهمیت این دو شاعر و نویسنده بزرگ زبان و ادب فارسی و جایگاه شان در میان آثار ادبی تاکید ورزید.

                                           SONY DSCSONY DSC

در پایان مراسم که فرماندار، شهردار، اعضای شورای اسلامی و شماری از مسئولان و نیز مردم فرهیخته سبزوار حضور داشتند، زنجیره ای نمادین از حاضران بین تندیس حکیم فردوسی و ابوالفضل بیهقی، به مثابه ی پیوندی بین شعر و نثر فارسی بسته شد که حرکتی بسیار زیبا و چشمگیر بود.