مراسم زیارت عاشورا قرائت و تفسیر قرآن کریم توسط هیئت انصار الحسین(ع) دانشگاه حکیم سبزواری ( اساتید و یاوران علمی) شب گذشته در مهدیه دانشگاه برگزار شد.