طی مراسمی با حضور معاون پژوهش و فناوری و مدیران و همکاران حوزه پژوهش و فناوران مرکز رشد، دکتر مرتضی رضایی به عنوان رئیس پردیس علوم و فناوری سبزوار و دکتر هادی برزویی به عنوان “رئیس گروه رشد، توسعه و انتقال فناوری” معارفه شدند.