مراسم معارفه دکتر احمد فرزانه کرد، سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری با حضور سرپرست، معاونین، مدیران دانشگاه و همکاران حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد.
سرپرست دانشگاه حکیم سبزواری در این مراسم بر لزوم توجه بیش از پیش به کیفی سازی فعالیت های پژوهشی دانشگاه تاکید کرد و گفت: معتقدم در حوزه پژوهش تک تک اعضا هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان نیروهای ستادی این معاونت هستند.
دکتر علی اصغرمولوی اظهار امیدواری کرد مدیریت جدید پرتوان و با تعامل مثبت با سایر حوزه های دانشگاه و با تاکید بر اخلاق حرفه ای  و پژوهشی در راستای ارتقای هرچه بیشتر دانشگاه گام بردارد.
در ادامه دکتر فرزانه کرد با تشکر از برگزاری این مراسم، بر اهمیت بحث مشارکت و استفاده از خرد جمعی اعضای هیات علمی و اساتید و فراهم آوردن محیطی آرام و بدون دغدغه در جهت رونق پژوهش دردانشگاه تاکید کرد.