به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، در این مراسم که با حضور دکتر ابراهیمی، دکتر انتظاری، دکتر صیانتی و جمعی از مسئولین در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی برگزار شد، دکتر شهابی به عنوان مدیر جدید تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری معرفی گردید.
    عضویت در صفحه رسمی اینستاگرام اخبار دانشگاه حکیم سبزواری