مراسم وداع با شهید گمنام باحضور پرشور مسئولین دانشگاه حکیم سبزواری، استادان و کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری انجام شد.