مراسم گرامیداشت روز کارمند و تقدیر از کارمندان و همکاران پیشکسوتی که طی یکسال گذشته به افتخار بازنشستگی نائل شده اند، با حضور جمعی از مسئولین و مدیران دانشگاه در  مجتمع فرهنگی و تفریحی شهید رجایی باغرود نیشابور برگزار شد.

در  این مراسم از کارمندان نمونه در هر حوزه تقدیر به عمل آمد. اسامی کارمندان نمونه دانشگاه حکیم سبزواری به شرح زیر است:

**کارمندان  نمونه سال ۱۴۰۰

آقای حمید شایان ارجمند (حوزه ریاست )

آقای سیدمحسن طبسی (حوزه معاونت پژوهش و فناوری)

خانم سیده معصومه مزینانی (حوزه معاونت آموزشی و دانشکده ها)
خانم سیمین کروژده (حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی)
خانم فهیمه خیرخواه (حوزه ریاست)
خانم فاطمه عیدی (حوزه معاونت اداری، مالی و توسعه منابع)

آقای ابوالقاسم فوجی (حوزه دانشکده علوم پایه)

آقای محمد طالبی (حوزه معاونت اداری، مالی و توسعه منابع)

**کارمندان قابل تقدیر سال ۱۴۰۰

آقای هادی یاراحمدی (حوزه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی)
خانم اعظم طالبی(حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی)

خانم مهری بهزاد (حوزه معاونت آموزشی و دانشکده ها)
خانم نرجس طبسی (حوزه معاونت آموزشی و دانشکده ها)
آقای علی ربانی فر (حوزه معاونت اداری، مالی و توسعه منابع)
خانم عزت استیری (حوزه ریاست)
خانم فرشته کرامتی (حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی)

خانم لیلا صاحب الزمانی (حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی)

**کارمندان پیشکسوت سال ۱۴۰۰

آقای محمد مهدی مناجاتی پور

آقای محمد باقرآبادی

آقای وحیدرضا خلقی

آقای رضا صالحی نیا

آقای ابراهیم اکبری

خانم زیور رازقی

آقای هادی حلاجیان

آقای قاسم کروژدهی

آقای ابوذر شمس آبادی

آقای حسن قدرتی