مراسم گرامی داشت هفته کتاب و کتاب خوانی برگزار شد

مراسم گرامیداشت هفته کتاب و کتاب خوانی و روز کتابدار با حضور رئیس، معاونین و مسئولین دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از پرسنل کتابخانه مرکزی و همکاران فعال در حوزه کتاب و همکار بازنشسته این حوزه از دانشجویانی که بیشترین استفاده از منابع کتابخانه را داشته بودند تقدیر به عمل آمد.