مرحله دوم( ارزيابي/مصاحبه) آزمون ورودي دوره دکتری Ph.D سال ۱۴۰۰

به اطلاع داوطلبان پذیرش در دوره دکتری Ph.D که در مرحله اول، حدنصاب دانشگاه حکیم سبزواری را کسب نموده‌ و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به این دانشگاه معرفی شده‌اند، می‌‍رساند، مصاحبه متقاضيان طبق جدول زیر انجام می‌گردد.

 

رشته

گرایش تاریخ مصاحبه

ایمیل مدیر گروه

مهلت ارسال مدارک
آموزش زبان انگليسي ۱۹  ، ۲۰ و ۲۲ خرداد sghaniabadi@gmail.com ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
زبان و ادبیات فارسی ادبيات حماسي ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۴ ، ۲۵ و ۲۶ خرداد m.alavi.m@hsu.ac.ir ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
زبان و ادبیات فارسی ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۴ ، ۲۵ و ۲۶ خرداد m.alavi.m@hsu.ac.ir ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
زبان و ادبیات عربی   ۱۲ خرداد sm.nori@hsu.ac.ir ۸ خرداد ۱۴۰۰
آب و هواشناسي ۲۹ و ۳۰ خرداد entezari@hsu.ac.ir ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
ژئومورفولوژي ۳۱ خرداد و ۱ تیر entezari@hsu.ac.ir ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
رياضي آناليز ۲۹ ، ۳۰ و ۳۱ خرداد arefijamaal@hsu.ac.ir ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
رياضي جبر ۲۹ ، ۳۰ و ۳۱ خرداد l.sharifan@hsu.ac.ir ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
شيمي شيمي معدني ۲۴ خرداد m.chahkandi@hsu.ac.ir ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
فیزیک فيزيك هسته‌اي ۳۱ خرداد و ۱ تیر Rahnama@hsu.ac.ir ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
فيزيولوژي ورزشی ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۳ ، ۲۴ و ۲۵ خرداد k.hejazi@hsu.ac.ir ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
مهندسی متالورژی و مواد ۳۰ و ۳۱ خرداد materials.eng@hsu.ac.ir ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
مهندسی مكانيك تبدیل انرژی ۳۱ خرداد و ۱ تیر hakim.mechanic2021@gmail.com ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
مهندسی مكانيك طراحی کاربردی ۳۰ خرداد و ۱ تیر r.h.ghasemy@gmail.com ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
مهندسی مكانيك دینامیک ، کنترل و ارتعاشات ۳۰ خرداد و ۱ تیر r.h.ghasemy@gmail.com ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
مهندسی برق الکترونیک ۲۲ و ۲۳ خرداد ee.head@hsu.ac.ir ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
مهندسی پزشكي ۲۴ و ۲۵ خرداد haddadnia@hsu.ac.ir ۱۵ خرداد ۱۴۰۰

 

توجه : مصاحبه براي تمام رشته‌گرايش‌ها به صورت مجازي مي‌باشد( لینک مصاحبه مجازی توسط مدیران گروه به اطلاع شما خواهد رسید).

  

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت ‌نام :

 توجه: این مدارک قبل از پایان مهلت تعیین شده باید به ایمیل مدیران گروه (قید شده در جدول بالا) ارسال شود.

۱- مدرك كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) یا کارنامه ریز نمرات.

تبصره – متقاضیانی كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي‌ارشد و يا دكتري حرفه‌اي بوده و حداكثر تا تاريخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ فارغ‌التحصيل مي‌شوند (گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در صفحه ۷۰ دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور و يا فرم مندرج در صفحه ۱۷۵ دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي)

۲- مدرك كارشناسي (ليسانس) یا کارنامه ریز نمرات.

تبصره ۱- آن‌دسته از متقاضیانی كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر مدرك كارشناسي ناپيوسته مي‌بايست مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند.

تبصره ۲ – كساني كه به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك‌ مندرج در بندهاي ۱ و ۲ فوق نمي‌باشند، لازم است گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.

۳- شناسنامه و يا كارت ملي براي تطبيق مشخصات شناسنامه‌اي معرفي شده با مشخصات اطلاعات ارسالي از سوي اين سازمان.

۴- گواهي مبني بر اينكه عضو هيات علمي «رسمي- قطعي» و يا «رسمي- آزمايشي» دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي بوده كه به تأييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، براي آن‌دسته از افرادي كه از امتياز مربي در اين آزمون استفاده نموده‌اند. لازم به تاکید است مربیان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می بایست واجد شرایط مطابق توضیحات صفحه ۱۰ دفترچه راهنمای انتخاب رشته باشند.

تبصره: مربیان دانشگاه آزاد اسلامی تنها با معرفی نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیات علمی این دانشگاه امکان بهره مندی از این سهیمه را دارا می باشند.

۵- تمامی مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی.

۶- فرم مشخصات (فرم شماره ۱٫ جهت دریافت فرم کلیک کنید)

۷- واریز مبلغ یک میلیون ریال معادل ۱۰۰ هزار تومان به شماره شبا IR220100004001109903020014 با شناسه واریز ۳۸۷۱۰۹۹۶۰۱۲۰۰۰۶۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۴ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران