مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند.

مرحله نهایی دومین جشنواره ایده های برتر کارآفرینی
با ارائه حضوری سه دقیقه ای فناوران برگزیده و راه یافته به مرحله دوم

همراه با سخنرانی کارآفرین برترکشوری دکتر میثم شکری ساز با عنوان”چگونه با یک ایده خوب کسب و کاری موفق بسازیم”
زمان دوشنبه ۲۴/۲/۹۶ مکان آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی تالار همایش دکتر هنر بخش.

حضور تمامی راه یافتگان به مرحله دوم جهت ارائه حضوری از ساعت ۹ صبح الزامیست.