نشست هم اندیشی و تبادل نظر با اصحاب هنر شهرستان سبزوار شب گذشته به میزبانی مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

بنا بر اعلام مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی، در این نشست که با حضور هنرمندان شهرستان آقایان ماستیانی، شیرخانی، پهلوان زاده، حسین ذبیحی، حمید ذبیحی، تسبندی، سیدنیا، عارفی، طبسی، کی قبادی، بشیری، شمس آبادی، جعفری نسب، و خانم فررانه فرهبد و همراهی مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری و مدیر مرکزآفرینش های فرهنگی و اجتماعی برگزار شد، پس از ارایه توضیحات جامع و کاملی پیرامون روند فعالیتهای مرکز آفرینشهای دانشگاه و اهداف و چشم اندازهای فرهنگی و اجتماعی این مجموعه توسط مدیر مرکز، هنرمندان شهر به ارائه نظرات و دیدگاههای خود درباره چگونگی راه های گسترش همکاری فی مابین دانشگاه و جامعه هنری سبزوار پرداختند.طی این جلسه پیشنهادات ارزشمندی از جانب هنرمندان شهرستان مطرح شد که هر یک از این پیشنهادها جای بررسی و برنامه ریزی داشته و بعضا بسیار خلاقانه و کارامد بودند.
در پایان مقرر شد جلسه بعدی جهت بررسی این پیشنهادها و نکات ذکر شده با حضور رئیس محترم دانشگاه برگزار شده و موارد مذکور پیگیری شود.