مرکز ایده پردازی و توسعه فردی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی باحضور دکتر عیسی کهن مدیر گروه کارآفرینی و نوآوری، دکتر حکیمی صدر مدیر فرهنگی و دانشجویی و جمعی از اعضای هیات علمی و نماینده انجمن های علمی دانشجویان دردانشکده ادبیات و علوم انسانی افتتاح شد.

 رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی رسالت این مرکز را کمک به دانشجویان در شکل گیری ایده های کارافرینانه وایجاد دیدگاه های خلاقانه برای طراحی و راه اندازی سیستم کسب و کار های دانش بنیان در حوزه علوم انسانی برشمرد.

 دکتر امیرحسین کیذوری در ادامه اهداف این مرکز را ایجاد پویایی و نشاط همراه تفکر انتقادی نوآوری و افزایش انگیزه و امید به آینده در دانشجویان اعلام کرد.

دکتر کیذوری افزود دفاتر زیر مجموعه این مرکز متنوع و گسترده است و می تواند شامل تمام انجمن های علمی دانشجویی هسته ها و تیم های پژوهشی میان رشته ای شود.

از جمله فعالیت های این مرکز می توان به برگزاری کارگاه های آموزشی، مسابقات علمی دانشجویی، جلسات معرفی و نقد کتاب، نقد فیلم و دعوت از کارآافرینان، طراحی و ایجاد رخدادهای علمی تخصصی مرتبط با رشته های دانشکده و فعالیت های میان رشته ای برای آن اشاره کرد.