در  اختتامیه‌ی یازدهمین گردهمایی رؤسای مراکز بهداشت و درمان  دانشگاه های سراسر کشور که در تاریخ ۴ لغایت ۶ بهمن ۱۴۰۱ با حضور آقای دکتر داداش پور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان و دکتر نعیمی مدیر کل محترم دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی وزارت علوم به‌ میزبانی دانشگاه هرمزگان برگزار شد، مراکز بهداشت و درمان منتخب دانشگاه‌های کشور معرفی و تقدیر شدند که در این میان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه حکیم سبزواری، موفق به کسب عنوان “مرکز بهداشت و درمان فعال کشوری” در ارزیابی مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌های سراسر کشور شد و مورد تقدیر قرار گرفت.