مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

دومین جشنواره ایده های برتر کارآفرینی ویژه دانشجویان ،صاحبان ایده و کارآفرینان

آخرین مهلت ارسال ایده ها ۲۲ بهمن ماه

جوایز دومین جشنواره ایده های برتر کارآفرینی

 نفر اول یک نیم سکه

نفر دوم یک ربع سکه    

نفر سوم یک سکه پارسیان