باسمه تعالی

اطلاعیه

” مزایده اجاره فضای فیزیکی  زیرزمین مرکز آفرینشهای هنری دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه  حکیم سبزواری در نظر دارد با استناد به آیین نامۀ مالی و معاملاتی خود  ، ملک  مشروحه زیر را از طریق مزایده  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  “ستاد” به صورت اجاره سالیانه  واگذار  نماید.

  • آدرس مکان مورد  اجاره : خیابان  ۲۴ متری انقلاب،حد فاصل میدان نجارآباد و چهارراه قصبه،طبقه زیرزمین مرکز آفرینشهای هنری دانشگاه حکیم سبزواری .  
  • مهلت دریافت اسناد: از تاریخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۲ لغایت ۱۵/۰۴/۱۴۰۲ ساعت ۱۹
  • مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: از تاریخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۲ لغایت ۲۵/۰۴/۱۴۰۲ ساعت ۱۹
  • جهت مطالعه و دریافت اسناد مزایده می توانید به سایت ستاد ایران به آدرسsetadiran.ir ،قسمت مزایده،مزایده دستگاه اجرایی و سپس مزایده اجاره وارد و اسناد مزایده را دریافت نمایید.
  • جهت ارسال پیشنهاد قیمت نیز باید با شناسه کاربری و کلمه عبور خود وارد و پس از واریز مبلغ ودیعه مشخص شده ،نسبت به درج قیمت خود به صورت سالانه(۱۲ ماه) در سامانه ستاد ایران اقدام و ارسال نمایید.
  • شماره مزایده در سامانه ستاد ایران : ۵۰۰۲۰۹۱۲۹۴۰۰۰۰۰۱