مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان و اعضای هیات علمی (ویژه خواهران)

قابل توجه کارکنان و اعضاء هیات علمی (ویژه خواهران)

شورای بانوان دانشگاه در نظر دارد جهت افزایش نشاط بانوان شاغل در دانشگاه (کارکنان واعضای هیات علمی) در پایان هر ماه،مسابقات آمادگی جسمانی برگزار می شود.

سه نفر برتر هر ماه به مسابقۀ نهایی اسفند ماه راه یافته و به منتخبین مسابقۀ نهایی جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

جهت ثبت نام اولین دوره و کسب اطلاعات بیشتر از ۱۳ الی ۲۴ آذرماه با خانم بلالی(۲۶۴۱) تماس حاصل فرمایید.

شورای امور بانوان