مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: مسابقات قهرمانی هندبال پسران و فوتسال دختران دانشجوی منطقه ۹ کشور به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.
دکتر محمدرضا معین فرد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: در هشتمین گردهمایی مدیران تربیت‌ بدنی دانشگاه‌های منطقه ۹ ورزش وزارت علوم که با حضور معاون اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد، میزبانی هندبال پسران، فوتسال دختران والیبال کارکنان مرد در سال ۹۶به دانشگاه حکیم سبزواری واگذار شد.
دکتر معین فرد با اشاره به اینکه در این همایش در راستای تدوین و انسجام بخشی فعالیت‌های ورزشی در سطح دانشگاه ها در سال آتی تحصیلی برگزار شد، افزود: مدیران تربیت بدنی حاضر در این جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص تصمیمات ورزش منطقه ۹ پرداختند.
مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: همچنین در این همایش معاونین ورزش بانوان نیز در کارگروه خود تصمیماتی در جهت توسعه  ورزش همگانی دختران گرفتند.
وی افزود: در این گردهمایی مدیران تربیت بدنی و معاونان ورزش بانوان ۲۲ دانشگاه منطقه ۹ ورزش وزارت علوم شامل استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و سمنان حضور داشتند.