بخش پنجم و پایانی همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی با عنوان مسابقه “آوای حسنک” سه شنبه دوم آبان ماه برگزار شد. در این مراسم که با حضور مسئولین شهرستان: ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی،ریاست اداره میراث فرهنگی، آقای فصیحی به عنوان نماینده شهرداری، و رییس کمیسون فرهنگی شورای شهر و مسئولین دانشگاه: معاون پژوهش و فن آوری و معاون فرهنگی دانشگاه و با همراهی جمعی از اساتید دانشگاه و هنرمندان شهرستان برگزار شد. مهمان ویژه این مراسم علی اصغر سید آبادی مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. در این برنامه پس از سخنرانی دکتر مهیار علوی مقدم و علی اصغر سیدآبادی مسابقه تاریخ بیهقی خوانی با عنوان “آوای حسنک” به داوری دکتر علی تسنیمی مدیر گروه ادبیات دانشگاه حکیم، حسین شمس آبادی از هنرمندان پیشکسوت تاتر و هادی زرقانی از هنرمندان برجسته رشته تاتر آغاز شد. در بخش پایانی برنامه منتخبین به ترتیب: زهرا یزدانی رتبه دوم، علی زارعی رتبه سوم، شقایق خیرآبادی و حدیث موسوی شایسته تقدیر و در بخش آزاد زهرا حینی هوشیار شایسته تقدیر شناخته شدند. هیات داوران کسی را شایسته کسب رتبه اول تشخیص ندادن

[foogallery id=”2773721″]

د.