در پی فعالیت های گسترده دانشگاه حکیم سبزواری در زمینه توسعه پایدار و حرکت به سمت دانشگاه سبز و حضور موفق در آخرین رتبه بندی بین المللی “GreenMetric” دانشگاه های جهان که به کسب رتبه ۱۲ در بین ۴۱ دانشگاه برتر کشور منتهی شد، از دانشگاه حکیم سبزواری جهت مشارکت در برگزاری کارگاه بین المللی رتبه بندی یو آی گرین متریک دانشگاه های جهان با موضوع ارتقاء شاخص های پایداری و مدیریت سبز در دانشگاه ها دعوت به عمل آمد.
این کارگاه به همت دانشگاه زنجان و دانشگاه تربیت مدرس و با مشارکت موسسسه گرین متریک برگزار خواهد شد با مشارکت چهار دانشگاه ممتاز کشور مطالب ارزشمندی در حوزه توسعه پایدار در دانشگاههای سبز ارائه خواهد شد.

گفتنی است این کارگاه صبح سه شنبه ۵ مردادماه از ساعت ۹ تا ۱۲ به وقت ایران به صورت مجازی برگزار می شود و مدیر همکاریهای علمی بین المللی و دانشجویان بین الملل از طرف دانشگاه حکیم سبزواری سخنرانی خواهد داشت.