“سیستم حفاظت محیطی مبتنی بر ارتباط داده نوری” نام دومین  اختراع با طبقه بین المللی دکتر رحیم ایلدرآبادی، عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه حکیم سبزواری است که با حضور وزیر علوم درهجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور رونمایی شد. اختراعی که  مورد توجه بازدیدکنندگان این نمایشگاه  قرار گرفت. به بهانه ثبت این اختراع گفتگویی با دکتر ایلدرآبادی انجام داده ایم که در ادامه خواهید خواند.
 
*با سلام و تشکر از وقتی که اختصاص دادید، درباره اختراعی که جدیدا ثبت کردید، برایمان بگویید؟
با سلام و تشکر،  این اختراع “سیستم حفاظت محیطی مبتنی بر ارتباط داده نوری” نام دارد  که در دانشگاه ها، پادگان های نظامی و مرزها کاربرد دارد و حدودا نزدیک به چهار سال بر روی این اختراع کار شده است.
*با توجه به رونمایی اختراع شما در نمایشگاه هفته پژوهش با حضور ویر علوم، بازخورد بازدید کنندگان چگونه بود؟
خوشبختانه استقبال ارگان های نظامی و انتظامی قابل توجه بود و در همین راستا بازدید سرتیپ دوم محمد شرفی رئیس پلیس پیشگیری ناجا کشور و هیات همراه  و دکتر روشن معاون حقوقی در امور مجلس وزارت علوم در باردیدی که از نمایشگاه داشتند از این اختراع استقبال کردند.
*آیا پیشنهادی برای سرمایه گذاری بر روی اختراع به شما داده شده است؟
 با توجه به  ابراز علاقه مندی و استقبال مسئولین انتظامی بازدید کننده، در نمایشگاه فن بازار،  نامه ای در حال تهیه و ارسال به این مسئولین از طرف رئیس دانشگاه می باشد، که امیدواریم این پیگیری های به عقد قرارداد منجر گردد.
*این چندمین اختراع ثبت شده شما بود؟
این اختراع با طبقه بین المللی دومین اختراع تایید شده بنده از طرف سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران است.
سخن پایانی:
در خاتمه لازم می دانم از همه مسئولین دانشگاه، خصوصا ریاست محترم دانشگاه کمال تشکر را داشته باشم.