مصاحبه حضوری با رئیس دانشکده فنی و مهندسی

دکتر بهمن کروجی، استادیار گروه مهندسی مواد از دی ماه ۱۳۷۷ کار خود را در دانشگاه شروع کرد. در سال ۱۳۷۹ مسئولیت دانشکده فنی و مهندسی را بر عهده گرفته و در سال ۱۳۸۳ برای ادامه تحصیل عازم خارج از کشور شد و دکترای خود را از سوئد در رشته فراوری مواد اخذ کرد.
وی هم اکنون مسئولیت دانشکده فنی و مهندسی را بر عهده دارد.
 
مصاحبه خبرنگار روابط عمومی با وی را به شرح ذیل بخوانید.
 خبرنگار روابط عمومی: آقای دکتر کروجی، طبق آخرین آمار چه تعداد اعضای هیأت علمی و دانشجو در دانشکده فنی ومهندسی مشغول به کار و تحصیل هستند؟
 
دکتر کروجی: درحال حاضر  ۲۶عضو هیأت علمی تمام وقت وظیفه آموزش دانشجویان را بر عهده دارند که امیدواریم در سال های آینده با بازگشت اساتید بورسیه دانشکده، این تعداد افزایش و به ۳۵ نفر برسد تا از لحاظ عضو هیأت علمی به حد مطلوب برسیم.
تعداد دانشجویان حدود ۱۰۰۰ نفر است که در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول تحصیل هستند، که از این تعداد حدود ۲۰ درصد دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل می باشند.
 
خبرنگار روابط عمومی: توفیقات آموزشی، پژوهشی و علمی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده را اشاره فرمایید.
 
دکتر کروجی: سطح آموزش در چند سال اخیر به شدت ترقی پیدا کرده است به نحوی که به لحاظ کیفیت آموزشی می توانیم این ادعا را داشته باشیم که در بسیاری از زیر شاخه های موجود، متخصصین و افرادی برجسته از لحاظ علمی در دانشکده حضور دارند.
با توجه به توسعه نیروهای انسانی در سالهای اخیر، گروه های آموزشی به سمت کارهای تخصصی هدایت شده اند .
در سال۹۲، ۶۲ مقاله علمی – پژوهشی در مجلات برتر و ۴۵ مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی به چاپ رسیده که جزو توفیقات آموزشی  و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی می باشد.
لازم به ذکر است که برخی از این مقالات جزو ۱۰ درصد مقاله های برتر پژوهشی هستند، برای مثال آقای دکتر داودی ۱۰درصد مقالات پژوهشی ایرانی حوزه خوردگی را به خود اختصاص داده است، همچنین آقای دکتر فرزی، که طرحی را در خصوص مهار  ریزگردها با معاونت علمی ریاست جمهوری در دست اقدام دارد.
 
 خبرنگار روابط عمومی : امکانات آموزشی و کمک آموزشی در دانشکده در چه سطحی است؟
 
دکتر کروجی: در برخی از زمینه ها، امکانات پژوهشی خوب و بعضآ منحصر به فردی متناسب با درخواست های اعضای هیئت علمی و دانشجویان در دانشکده  وجود دارد.
برای مثال درحوزه میکروسکوپ های الکترونی، میکروسکوپ الکترونی AFM را داریم که در بحث های نانو متری تصاویر خوبی در اختیار قرار می دهد که چنین میکروسکوپی در منطقه شرق کشور منحصر به فرد است.
هم چنین تجهیزات دیگری مانند تونل باد گروه مکانیک که علاوه بر سرویس دهی به دانشجویان دانشگاه، به دانشجویانی از دانشگاه های صنعتی شاهرود، فردوسی مشهد، بیرجند و … برای تحقیقات خود سرویس دهی می کند.
 
به طور کلی اگر بخواهیم به تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشکده فنی و مهندسی نگاه کنیم وضعیت خیلی راضی کننده نیست، چون نتوانستیم نیازهای پژوهشی تمامی همکاران را پوشش دهیم، اما در بحث تجهیزات آموزشی وضعیت مطلوب است به طوری که درصدقابل قبولی از سرفصل ها را پوشش داده ایم و امیدواریم بتوانیم آزمایشگاه هایی که تا کنون امکان سرمایه گذاری در آنها نبوده را در سال جدید احداث کنیم.
 
خبرنگار روابط عمومی: با توجه به مسئولیت شما در دفتر ارتباط با جامعه و صنعت، دانشکده فنی و مهندسی آیا قابلیت تجاری سازی طرح های ارائه شده و ارتباط با حوزه تجارت و صنعت را دارد؟
دکتر کروجی:بله، بسیاری از طرح های پژوهشی بر اساس نیاز صنعت است، مانند طرح ریزگردها که به درخواست حوزه صنعت انجام شده است.
بسیاری از طرح ها خصوصآ در حوزه  تحصیلات تکمیلی مبتنی بر نیاز صنعت است ممکن است صنعت به خاطر یک سری مشکلات اعتباری نتواند طرح را مورد حمایت مالی قراردهد ولی نیروی انسانی ما، دانشجویان ما خصوصا در مقاطع تحصیلات تکمیلی، یک کار هدف دار را شروع کرده و آن را به اتمام خواهد رساند تا توکل بر خدا شاید در آینده مورد حمایت قرار بگیرند.
 
خبرنگار روابط عمومی :از نظر شما، چه تنگناها و مشکلاتی در دانشکده موجود است ؟
دکتر کروجی: در دانشکده بخش اعظمی از برنامه ها وابسته به اعتبار مالی است اعتبارات مالی برای تجهیز آزمایشگاه ها، استخدام اساتید و توسعه فضای اموزشی لازم است، از طرفی پایین تر بودن نسبی سطح علمی ورودی های ما نسبت به دانشگاه های مادر، جای کار و تلاش بیشتری دارد و این افت سطح علمی بر روی آموزش دانشگاه ها تآثیر گذار است و این یکی دیگر از معضلات عمده دانشگاه های شهرستان است.
 
خبرنگار روابط عمومی :درحال حاضر برای توسعه و ارتقای سطح علمی اساتید و دانشجویان چه پیشنهادی دارید؟
 
دکتر کروجی: باید همکاران ما فعالیت های خود را به سمت ارتباط با صنعت سوق دهند و دانشگاه نیز نسبت به تهیه زیر ساخت های پژوهشی مساعدت و کمک بیشتری در اختیار اساتید و دانشجویان قرار دهد.