مصوبات جدید شورای دانشگاه

جلسه ۱۳۸ شورای دانشگاه در روز یکشنبه ۳ خرداد برگزار شد.
محمد همایی، سرپرست دفتر ریاست در همین خصوص گفت:

” در این جلسه گزارش دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه در مورد عملکرد دانشکده ها در سال ۹۳ ارائه گردید و مقرر شد رؤسای دانشکده ها ضمن توجه به این گزارش نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف در سال ۹۴ اقدام نمایند.

همچنین مقرر شد بنا به پیشنهاد ریاست محترم دانشگاه، کار گروهی متشکل از معاونت آموزشی و رؤسای دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه، ریاضی و علوم کامپیوتر و الهیات و معارف اسلامی تشکیل و در خصوص برگزاری اولین همایش فارغ التحصیلان دانشگاه در دهه ۷۰ لغایت ۸۰ برای مهرماه ۹۴ برنامه ریزی نمایند.