مصوبات جلسه  ۵۳۲ شورای آموزشی دانشگاه

۱٫  با عنایت به پیشنهاد ریاست محترم دانشگاه پیرو تقاضای فرمانداری شهرستان سبزوار از ایشان مبنی بر هرچه با شکوهتر برگزار شدن انتخابات در سطح شهرستان و مشارکت دانشجویان درانتخابات، موضوع در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به مباحث مطروحه و به منظور جلوگیری از مشکلات آموزشی برای دانشجویان و  همکاران فعال درامر انتخابات دردانشگاه مقرر شد کلیه امتحانات روز پنج شنبه مورخ ۲۷ خرداد ماه به روز دوشنبه مورخ ۷ تیرماه در همان ساعات از پیش تعیین شده منتقل گردد. 

۲- ضمن توصیه به دانشجویان گرامی و استادان محترم برای پیش بینی وسایلی مثل موبایل و لپ تاپ یا سیستم کامپیوتری اضافی و یا تهیه پاوربانک به منظور جلوگیری از اختلال در برگزاری امتحانات در صورت قطعی برق، استادان موظف شدند از دانشجویانی که در بازه امتحانات به خاطر قطعی برق یا فعالیت خاص در امر انتخابات دچار زیان شده اند، در روزهای شنبه مورخ ۵ تیر ماه و یکشنبه مورخ ۶ تیر ماه و روز سه شنبه مورخ ۸ تیر ماه امتحان مجدد به عمل آورند.

۳- مهلت تحویل پروژه کارشناسی انتخاب شده در نیمسال اول ۴۰۰-۹۹ تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰ تمدید گردید.