مصوبات نهایی دومین جلسه ستاد از سرگیری آموزش حضوری مورخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ به شرح زیر به اطلاع می رسد:

۱. زمان انتخاب واحد ۱ هفته به تعویق افتاده است و بازه انتخاب واحد از روز شنبه مورخ ۹ بهمن ماه لغایت ۱۳ بهمن ماه خواهد بود.

۲. شروع کلاس ها از روز شنبه مورخ ۲۳ بهمن ماه خواهد بود.

۳. کلاس های مقاطع تحصیلات تکمیلی در تمامی دانشکده ها به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

۴. کلاسهای مقطع کارشناسی در دانشکده های ادبیات، الهیات و ریاضی و علوم پایه به صورت غیر حضوری خواهد بود.

۵. کلاس های مقطع کارشناسی در دانشکده های برق، مهندسی، تربیت بدنی و معماری به صورت حضوری خواهد بود.

۶. کلاسهای مقطع کارشناسی در دانشکده نفت فقط برای ورودی ۹۷ مهندسی شیمی و مهندسی نفت حضوری خواهد بود.

۷. کلاس های مقطع کارشناسی در پردیس فناوری برای ورودی ۹۷ در رشته مهندسی صنایع حضوری خواهد بود.

۹. کلاس های مقطع کارشناسی دانشکده جغرافیا برای ورودی ۹۸ رشته های جغرافیا و محیط زیست.

و ورودی ۹۷ و ماقبل جغرافیا فقط گرایش GIS حضوری خواهد بود.

 

نکات مهم:
_ برنامه ریزی فوق بر اساس نظر گروه های آموزشی و دانشکده ها انجام شده است
_ تزریق دو دوز واکسن برای همه دانشجویان الزامی است

ستاد از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه حکیم سبزواری