معارفه رياست جديد در جمع اعضاي شوراي دانشگاه

با حضور اعضاي شوراي دانشگاه، مراسم معارفه دکتر جواد حدادنيا، به عنوان سرپرست جديد دانشگاه و همچنين توديع و تکريم دکترعباس محمديان در سالن اجتماعات سازمان مرکزي برگزار شد.

SONY DSC

دکتر عباس محمديان در ابتداي جلسه، ضمن تشکر از زحمات چندين ساله تمامي همکاران دانشگاه اعم از معاونين، مديران، اعضاي هيأت علمي و کارکنان، صبر و شکيبايي مجموعه دانشگاه را در پيشبرد اهداف علمي، آموزشي، پژوهشي و فرهنگي حتي در شرايط دشوار مالي و کمبود اعتبارات، ستودني و قابل تقدير دانست و با اشاره به صبغه علمي و پژوهشي و همچنين شخصيت شناخته شده آقاي حدادنيا در دانشگاه و شهرستان، انتصاب ايشان را به فال نيک گرفت و از عموم همکاران دردانشگاه تقاضا کرد که همانند گذشته در تمامي امور و مسائل دانشگاه، ياريگر مسئولان و رياست جديد دانشگاه باشند.

دکتر محمديان تغيير و تحول و آمدن و رفتن را نشانه زندگي و طراوت بيان کرد و ابراز اميدواري کرد که اين آمدن و رفتن ها، رشد و تکامل و پيشرفت و توسعه را در تمامي جوانب در بر داشته باشد.

SONY DSC

سپس حجت الاسلام دکتر خاتمي، مسئول دفتر نهاد دانشگاه نيز طي سخناني با تشکر از زحمات و خدمات شايسته و چندين ساله آقاي دکتر محمديان براي دانشگاه و شهر سبزوار، ابراز اميدواري کرد که مجموعه دانشگاه بيش از پيش بتواند از تجربيات ارزنده ايشان در تمامي عرصه ها بهره ببرد.

دکتر خاتمي همچنين دکتر حدادنيا را به عنوان شخصيتي برجسته در حوزه پژوهش و آموزش برشمرد و دارا بودن انديشه خلاق و استفاده از نيروهاي فعال و پرتوان را از شاخصه هاي خوب اخلاقي وي برشمرد.

پس از سخنان مسئول دفتر نهاد، آقاي دکتر جواد حدادنيا به عنوان رئيس جديد دانشگاه ضمن تقدير و تشکر از زحمات و خدمات بي شائبه آقاي دکتر محمديان و همچنين تمامي همکاران در دانشگاه اعم از اعضاي هيأت علمي و کارکنان در پيشبرد و ارتقاي اهداف علمي، آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشگاه از گذشته تاکنون، مسئوليت را به عنوان فرصتي دانست که خداوند در مسير زندگي انسان قرار داده تا خدمتگزار ديگران باشد و چه خوب است که انسان از اين موهبت الهي به بهترين شکل بهره گيرد.

SONY DSC

دکتر حدادنيا همچنين زحمات چندين ساله دکتر محمديان را از بدو تأسيس دانشگاه تاکنون شايسته تقدير دانست و رسيدن دانشگاه به مقام و موقعيت قابل افتخار کنوني را به دليل گذشت و فداکاري تمام ارکان دانشگاه از گذشته تا کنون برشمرد.

رئيس جديد دانشگاه ضمن دعوت کليه همکاران دانشگاه به تلاش و کوشش مضاعف در تداوم راه افتخار آميز دانشگاه، اتخاذ تصميمات دقيق و کارشناسي شده را با اتکا بر مشورت و خرد جمعي، لازمه پيشرفت و توسعه دانست که بايستي از هم اکنون با قدرت و توان اجرا و به مقام عمل درآيد.

دکتر حدادنيا همچنين ضمن اشاره به گفتگوي خود با وزير محترم علوم، آقاي دکتر فرجي دانا، توصيه ها و راهکارهاي ايشان را در جهت تأمين منابع مالي از طرق مختلف در جهت توسعه کمي و کيفي دانشگاه و همچنين استقلال حوزه ها و حدود اختيارات و مسئوليت ها را سرلوحه عملکرد و فعاليت هاي دانشگاه در آينده برشمرد و از خداوند متعال آرزوي توفيق و بهروزي براي تمامي مجموعه دانشگاه، نمود.

SONY DSC