معاونت فرهنگی وزارت علوم به جمع حامیان فرهنگی کنگره بین المللی سربداران پیوست

در نشست روز چهارشنبه دکتر حدادنیا رئیس دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر کنگره سربداران با دکتر سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در محل این وزارتخانه برگزار شد، دکتر سید ضیاء هاشمی با ابراز خرسندی از ورود دانشگاه حکیم به عنوان نهادی علمی به این همایش تاریخی از حمایت مادی و معنوی معاونت فرهنگی وزارت علوم از این کنگره خبر داد.

IMG15150742-300x200

دکتر سید ضیاء هاشمی همچنین با اشاره به تاریخ و پیشینه شهرستان سبزوار این خطه از کشور را خطه ای تاریخ ساز و کهن خواند که همواره در تاریخ ایران به پایمردی و رادمردی از مردمانش سخن به میان می آید. وی همچنین نهضت سربداران را نهضتی دینی و ایرانی خواند که نیاز است در رابطه با آن کندوکاو علمی و پژوهشی فراوان صورت بپذیرد.

در ابتدای این دیدار نیز دکتر حدادنیا ضمن ارائه گزارشی از روند اجرایی کنگره و تشریح فعالیت های انجام گرفته، برگزاری این همایش را حرکتی نوین در عرصه تاریخ و فرهنگ سبزوار خواند و از مساعدت ها و حمایت های وزارت علوم در این خصوص تقدیر نمود.