دکتر مجتبی شریعتی نیاسر،معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طرح مدیریت منطقه ای حوزه آموزش عالی در دست تدوین است و امید است در آینده نزدیک نهایی و ابلاغ شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل ازایرنا، دکترشریعتی نیاسرامروز چهارشنبه در نشست معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه ۱۰ کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: بر اساس طرح مدیریت منطقه ای حوزه آموزش عالی قرار است تمام زیر نظام های مناطق اعم از دولتی و غیردولتی و تمام مراکز آموزش عالی با شیوه های مختلف آموزشی شامل نیمه حضوری، حضوری و غیر حضوری در مدیریت آموزش عالی در منطقه، حول محور دانشگاه های سطح یک و دو در تصمیم سازی توسعه آموزش عالی منطقه نقش داشته باشند.

وی افزود: بسیاری از درخواست های توسعه ای ارجاعی از مناطق و دانشگاه های مختلف به دستگاه آموزش عالی، مستقل از مشاوره ها و هم افزایی های درون منطقه ای صورت می گیرد.

دکترشریعتی نیاسر بیان کرد: اما با اجرای این طرح، قبل از اینکه درخواست ها به ستاد ارجاع داده شود در منطقه مشورت و مورد بررسی قرار گیرد و با همه اعضای جامعه مدیریت آموزش عالی منطقه مشورت می شود.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: همچنین در منطقه ضرورت یک کار توسعه ای آموزش عالی تایید و سپس در ستاد تصمیم گیری می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: در قالب این طرح، هم افزایی در مناطق به گونه ای صورت می گیرد که از پتانسیل های منابع انسانی و امکانات استفاده و نیاز خود را برطرف کنند.

دکترشریعتی نیاسر با اشاره به اینکه برنامه محور بودن از سیاست های جدی آموزش عالی است، افزود: بر این اساس از سال گذشته مراکز آموزش عالی دولتی بررسی و ارزیابی شد و تقریباً ۵۰ درصد مراکز دولتی زیر خط استاندارد مورد نظر آموزش عالی، موسسات در حال توسعه هستند که باید بیشتر مورد توجه قرارگیرند.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: برای موسسات در حال توسعه، دستور العمل ساماندهی تعریف شده است و از آنها درخواست شد برنامه راهبردی خود را تدوین و برای وزارتخانه ارسال کنند و تقریباً تمام موسسات برنامه خود را تهیه و ارسال کردند.

وی گفت: این برنامه در ستاد آمایش آموزش عالی برنامه ریزی و تصویب شد و بعد از تایید هیات امنا به عنوان یک نسخه توسعه آموزش عالی برای این موسسات محسوب می شود.

شریعتی نیاسر ادامه داد: تا کنون سه آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در هم ادغام شده و به صورت آیین نامه یکپارچه آموزش عالی تعریف شده است.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: این آیین نامه در راستای سیاست تفویض اختیار به دانشگاه های سطح یک و دو ابلاغ شده است.

وی گفت: دانشگاه های سطح یک و دو باید شیوه نامه خود را برای بخش هایی که به آنها تفویض اختیار شده تدوین کنند و سایر دانشگاه ها باید یا آیین نامه های مصوب سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ را دنبال کنند و یا شیوه نامه یکی از دانشگاه های سطح یک و ۲ را الگو قرار دهند.

دکترشریعتی نیاسر بیان کرد: بخش غیر دولتی خوزستان به خصوص غیرانتفاعی، پیشرفت مورد انتظار را نداشته است و باید شرایطی فراهم شود بخش خصوصی برای توسعه آموزش عالی استان ورود و سرمایه گذاری کند.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: در خوزستان چهار تا پنج موسسه غیرانتفاعی داریم که برای خوزستان کافی نیست و باید زمینه ارتقای آنها فراهم شود.

وی در خصوص همکاری با سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: این سازمان در مدیریت جدید با آموزش عالی همراهی خوبی دارد؛ به دنبال برگزاری یک نشست در این راستا، چند کارگروه تشکیل شده و تا آخر خرداد ماه قرار است برنامه های اجرایی برای جلب حمایت برنامه و بودجه و ارتقای آموزش عالی ارائه شود.

دکترشریعتی نیاسر ابراز امیدواری کرد: دولت در راستای توسعه آموزش عالی، تسهیلاتی فراهم کند که بخش خصوصی با رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی قدم بردارد.

معاون آموزشی وزارت علوم در خصوص وارد کردن این نقد که دانش آموختگان آموزش عالی در جامعه چندان موثر نیستند گفت: آموزش عالی مسئول مهارت افزایی و کمک به کارآفرینی است اما مسئول اشتغال زایی نیست و سایر ارکان نظام باید در فراهم کردن زمینه اشتغال دانش آموختگان همراهی کنند.

وی افزود: شیوه های آموزش نیز باید ارتقا یابد و تدابیر مدیریتی برای فعال شدن کلاس ها لازم است.

دکترشریعتی نیاسر در خصوص آمار دانشجویی و هیات علمی گفت: اوایل انقلاب جمعیت دانشجویی کشور ۱۷۵ هزار نفر بود و در سال ۱۳۹۳ با بیشترین جمعیت دانشجویی به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: جمعیت دانشجویی کشور در سال ۱۳۹۵ به چهار میلیون و ۷۰ هزار نفر رسید و در سال ۱۳۹۶ کمترشده است و روند کاهشی دارد.

وی گفت: وضعیت جذب هیات علمی در کشور رو به رشد است و نسبت به اوایل انقلاب جمعیت هیات علمی ۱۲ برابر افزایش یافته، به صورتی که از ۶ تا هفت هزار نفر آن زمان به ۸۱ هزار نفر در زمان حاضر رسیده است.