معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در همایش آسیب شناسی زبان های خارجی در ایران: برون رفت از نظام تک زبانی، یک ضرورت است

مهندس زرافشان در نخستین همایش ملی آسیب شناسی زبان های خارجی، ضمن تاکید و تأمل بر عنوان این همایش بیان داشت:

برگزاری این همایش‌ها می‌تواند در ارتقای زبان‌های خارجی موثر باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه نظام آموزشی ایران آموزش زبان خارجی را با رویکردی جدید در دستور کار خود قرار داده است افزود:

اصولاً این سوال که آیا در فضای جمهوری اسلامی، گفتگو از زبان های خارجی امکان پذیر هست یا نیست همیشه مطرح بوده است. وی ادامه داد:

بنابر مصوبات آموزش و پرورش در سال های گذشته، ۳ زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه به عنوان زبان های خارجی قلمداد می شد  و پس از تمهیداتی زبان های اسپانیایی و ایتالیایی نیز به این زبان ها افزوده شد.

زرافشان با بیان اینکه در مراکز چند استان مانند اصفهان و تهران مدارسی وجود داشت که زبان‌هایی غیر از زبان انگلیسی را تدریس می‌کردند، افزود:

متأسفانه این مدارس نیز به دلیل نبود امکانات آموزشی مورد نیاز و نبود اساتید برای تدریس به ورطه فراموشی سپرده شدند.

معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از چالش‌های امروز کشور در حوزه آموزش زبان های خارجی، راه های برون رفت از تک زبانی و زیرسلطه قراردادن دیگر زبان ها توسط زبان انگلیسی است، به بینش عمیق و وسیع در خصوص فرهنگ زبان فارسی پس از انقلاب اسلامی برای حفظ هویت ملی، حفظ زبان و ادب فارسی به عنوان اهداف مهم کشور در حوزه آموزش اشاره کرد و افزود:

یکی دیگر از چالش های موجود در برنامه ریزی و مدیریت زبان، آموزش زبان های خارجی بدون درنظر گرفتن فرهنگ و زبان کشور مان است که آن را به عنوان تهدیدی آشکار می دانیم و در این حوزه باید به مسئله تغییر فرهنگ‌ها به واسطه یادگیری زبان‌ها توجه جدی داشت و باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که اصل هویت اسلامی و ایرانی مورد خدشه قرار نگیرد که این مسئله در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است.