مهندس احمد برادران، معاون استاندار، فرماندار ویژه سبزوار و رئیس ستاد شهرستانی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در نامه ای خطاب به دکتر علی اصغر مولوی، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از اقدامات موثر و ارزنده دانشگاه حکیم سبزواری در راستای مقابله با ویروس کرونا تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در نامه معاون استاندار، فرماندار ویژه سبزوار آمده است:

 

جناب آقای دکتر مولوی

ریاست محترم دانشگاه حکیم سبزواری

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۵۴/۹۹د مورخ ۱۶/۱/۹۹ با عنایت به اقدامات موثر و ارزنده آن دانشگاه در راستای تحقق رسالت های فرهنگی-اجتماعی در کنار فعالیت های علمی و پژوهشی در زمینه جذب کمک های خیرین و همکاری مستمر با دانشگاه علوم پزشکی و ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، بدین وسیله از زحمات جنابعالی، کارکنان و اعضای هیات علمی آن دانشگاه تقدیر و قدردانی می گردد. بی تردید استمرار همکاری و اقدامات موثر آن دانشگاه با جذب کمک های مردمی، استفاده از ظرفیت اعضای هیات علمی و حمایت از کادر سلامت شهرستان در دوران مبارزه با ویروس کرونا موثر واقع خواهد شد.

برادران

معاون استاندار، فرماندار ویژه و رئیس ستاد شهرستانی

پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا