معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار گفت: پیشران توسعه در هر منطقه ای دانشگاه ها هستند.

مهندس احمد برادران در نخستین نشست اعضای کمیته های برنامه ریزی شهرستان و دانشکده های دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به نقش مهم و تاثیرگذار دانشگاه ها در توسعه پایدار کشور، افزود: رویکرد و سیاست های ما به عنوان مسئولان اجرایی در شهرستان سبزوار در چهارسال گذشته همواره در راستای ارتباط موثر با جامعه دانشگاهی بوده است.

 وی افزود: خوشبختانه در این سال ها ارتباطات بسیار خوبی با دانشگاه ها برقرار شده و شاید بتوان گفت نخستین خروجی اولین همکاری های مشترک ما تهیه سند چشم اندازتوسعه شهرستان بود که با همکاری اساتید دانشگاه حکیم سبزواری و سایر دانشگاه به سرانجام رسید.

 مهندس برادران با اشاره به توسعه مناطق روستایی نیز گفت: سند طرح توسعه روستایی در سبزوار به عنوان اولین اقدام در نوع خود تدوین شده که در آینده نزدیک از آن رونمایی خواهد شد.

 معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان با اشاره به مشغول به کار بودن ۸۰۰عضو هیات علمی در دانشگاه ها  و موسسات آموزش عالی شهرستان گفت: حضور این تعداد عضو هیات علمی  نشان از پتانسیل بالای علمی و انسانی شهرستان دارد .

 وی با اشاره به اینکه آموزش عالی در مقاطعی صرفا متولی آموزش و دانش افزایی و در فرازی دیگر ماموریت خود را پژوهش تعریف کرده بود، اظهار داشت: تکیه برنامه ششم توسعه در کشور بر دانشگاه های نسل چهارم است که ماهیتی خلاق، نوآور، فرصت ساز و کارآفرین دارند.

فرماندار سبزوار با تاکید بر اینکه نقش و رویکرد دانشگاه ها در توسعه پایدار کشور نقشی بی بدیل است، اظهار داشت: با توجه به شرایطی که امروزه در کشور با آن مواجه هستیم باید گفت رسالت مهم و اساسی که هم اکنون بر عهده دانشگاه ها است، تاثیرگذاری و ارتباط موثر دانشگاه در جامعه است.

 وی با تاکید بر اینکه دانشگاه حکیم سبزواری از ابتدای تاسیس همواره منشاء توسعه در منطقه بوده است، گفت: چشم انداز و فعالیت های دانشگاه حکیم سبزواری باید در جهت استمرار این تاثیرگذاری در منطقه تعریف شود.

همکاری و هم افزایی دانشگاه ها با ادارات و دستگاه های متولی؛ راهکاری اساسی در حل مشکلات جامعه است

 رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در این نشست با اشاره به نقش مهم دانشگاه ها در جامعه گفت: همکاری و هم افزایی دانشگاه ها با ادارات و دستگاه های متولی؛ راهکاری اساسی در حل مشکلات جامعه است.

 دکتر علی اصغر مولوی در این نشست با تاکید بر اینکه دانشگاه حکیم سبزواری در سال های اخیر تبدیل به یک برند در سطح شهرستان شده است، افزود:  دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دانشگاه تاثیرگذار در سطح منطقه با توجه به پتانسیل های علمی ونیروی انسانی متخصص، همکاری و هم افزایی با سایر مجموعه های شهرستان را رسالت و وظیفه خود می داند.

وی با اشاره به اینکه سال هاست برای حل مسائل و مشکلاتی که در جامعه با آن دست به گریبان هستیم به سراغ مُسکن ها می رویم و  پرداختن عمیق به مشکلات و حل مسائل به صورت علمی را از یاد برده ایم، افزود: هم اکنون زمان آن رسیده با نگاهی عمقی به نیازها و مشکلات جامعه، این مسائل را با اتکا به علم  و پژوهش نه به صورت مقطعی بلکه برای همیشه حل و فصل کنیم.

دکتر مولوی در ادامه  اظهار داشت: هم اکنون دانشگاه حکیم سبزواری در رتبه بندی ها علمی و دانشگاهی معتبر در سطح سه استان خراسان و استان سمنان (دانشگاه های منطقه ۹) بعد از دانشگاه فردوسی و دوشادوش دانشگاه سمنان است.

گفتنی است درادامه  این نشست دفتر همکاری های علمی دانشگاه و جامعه دانشگاه حکیم سبزواری توسط معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار افتتاح شد. سپس کمیته های تخصصی برنامه ریزی بین دانشکده های دانشگاه حکیم سبزواری و ادارات و سازمان های شهرستان تشکیل شد.