معاون امور روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: روابط عمومی‌ها در راس هرم اطلاع رسانی و مشعل داران جهاد تبیین هستند.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر ندا شفیعی امروز (دوشنبه) در نشست مسئولان روابط عمومی دانشگاه‌های منطقه ۹ کشور در دانشگاه حکیم سبزواری افزود: روابط عمومی ها در کنار بیان خدمات و دستاوردها، در توسعه جامعه نقش آفرین هستند.

وی با تشکر از حمایت رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از حوزه روابط عمومی این دانشگاه، اظهار داشت: نگاه ویژه دانشگاهها و حوزه ریاست به روابط عمومی ها مایه مباهات است چرا که پشت سر روابط عمومی پویا مدیر موفق و پشت سر هر مدیر موفق روابط عمومی موفق وجود دارد.

معاون امور روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: به برکت تلاش و فعالیت های خلاق و مستمر روابط عمومی ها مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها نمود بیشتری یافته است.

شفیعی افزود: یکی از فعالیت های مهم روابط عمومی‌ها در زمان کنونی توسعه تحولات اطلاع رسانی، ارتباط با جامعه و مخاطبان هدف است و وجود روابط عمومی پویا به تحقق سریعتر اهداف سازمانی کمک می‌کند. وی ادامه داد: برای نقش آفرینی در توسعه جامعه و یک مجموعه، باید خود توسعه یافته بود از اینرو شایستگی و تخصص در نهاد روابط عمومی اهمیت فراوانی دارد.

معاون امور روابط عمومی وزارت علوم گفت: نگاه به روابط عمومی نه تنها به عنوان منابع انسانی مورد توجه بلکه به عنوان نیروی متخصص و کارآمد مطرح است همچنین با برپایی دوره مهارت پروری باید علاقه به حوزه روابط عمومی بیشتر و جایگاه دانشگاه در جامعه مطلوب تر معرفی می شود. وی افزود: روابط عمومی در کنار آشنایی بیشتر جوانان و دانشجویان با سنت‌ها، آیین ها، مفاخر مذهبی، ادبی و هنری به تاثیر پذیری بیشتر دانشگاه در ارتباط با جامعه ایفای نقش می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه نهاد روابط عمومی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی گفت: برنامه مدونی برای این نهاد تدوین و نیز پیوست رسانه‌ای برای برنامه های کلان آموزش عالی و دانشگاه ها مشخص می شود.

معاون امور روابط عمومی وزارت علوم گفت: نشست روابط عمومی منطقه ۹ زمینه تبادل اندیشه و همکاری بیشتر را فراهم و با انتخاب دبیر این منطقه به طور یقین این هم افزایی بیشتر می شود.

وی ادامه داد: سبزوار دیار شیعه و آیات عظما ست و به برکت وجود علمایی همچون حکیم سبزواری توسعه این شهر بیشتر شده است و نهاد روابط عمومی این دانشگاه حکیم سبزواری نیز با پویایی و نقش آفرینی خود همواره خوش درخشیده است.