معاون جديد اداري و مالي: حوزه اداري و مالي بايد جزو پيشروترين حوزه هاي کاري در دانشگاه باشد.

با حضور جمعي از مسئولين و کارکنان حوزه اداري و مالي دانشگاه، مراسم توديع آقاي دکتر علي اکبر استاجي و معارفه آقاي دکتر عبدالرحيم عسکري به عنوان معاون جديد اداري و مالي دانشگاه برگزار شد.

.

                                                                            SONY DSC

.

دکتر علي اکبر استاجي طي سخناني ضمن تشکر از آقاي دکتر عسکري به سبب پذيرش اين مسئوليت، از تمامي همکاران خود در بخش هاي اداري و مالي دانشگاه نيز تشکر ويژه نمود و از آنان طلب حلاليت کرد.

دکتر استاجي با اشاره به حجم سنگين کارها و وظايف حوزه اداري و مالي، ابراز اميدواري کرد که همکاران اين حوزه همانند گذشته که ياري رسان وي بودند، پشتيبان و همکاري کوشا و توانمند براي معاونت جديد باشند تا الگويي مطلوب براي ساير قسمت ها شوند.

.

                                                                           SONY DSC

.

دکتر عبدالرحيم عسکري، معاون جديد اداري و مالي دانشگاه نيز در ابتدا زحمات و تلاش وافر آقاي دکتر استاجي و همکاران ايشان را در قسمت اداري و مالي ستود و با اشاره به طبيعت انجام تغيير و تحولات و جابجايي هاي متعدد در پست هاي سازماني، با ذکر کلامي از حضرت اميرالمؤمنين که ايشان بزرگترين هنر انسان را استفاده از تجربيات و خرد ديگران مي دانستند، ابراز اميدواري کرد که دانشگاه همچنان بتواند از تجربيات ارزنده آقاي دکتر استاجي در ساير قسمت ها، منتفع گردد.

.

دکتر عسکري همچنين تلاش مضاعف، قانونمداري در عين انعطاف پذيري، تقويت ستاد و کميته رفاهي دانشگاه در بسط و توسعه امور رفاهي در ۳ بخش دانشجويي، اعضاي هيأت علمي و کارکنان، تقويت و ارتقاي سامانه‌هاي نرم افزاري، پيشرو و الگو  بودن حوزه اداري و مالي در دانشگاه به جهت بسترسازي انجام بهينه امور، پيگيري اهداف متعالي دانشگاه و سياست هاي کلي و نيز واگذاري اختيارات به قسمت ها و دانشکده ها در عين پاسخگو بودن را از مهمترين دغدغه هاي حوزه معاونت اداري و مالي دانست و از خداوند متعال طلب عاقبت به خيري در انجام وظايف نمود.

.

                                                                        SONY DSC

.

شايان ذکر است دکتر عبدالرحيم عسکري، عضو هيأت علمي گروه فيزيک دانشگاه بوده و پيش از اين نيز در سال هاي اوليه تأسيس دانشگاه، در سمت معاون اداري و مالي زحمات زيادي در به بار نشستن اين نهال نوپا متحمل شده اند.

.

روابط عمومي دانشگاه به نيابت از جامعه بزرگ دانشگاهيان دانشگاه حکيم سبزواري ضمن تقدير و تجليل از زحمات آقاي دکتر استاجي، براي معاونت جديد اداري و مالي دانشگاه، آقاي دکتر عسکري نيز آرزوي توفيق و بهروزي در مسئوليت جديد مي نمايد.