معاون مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تمهیدات وزارت علوم جهت ریل‌گذاری جدید در حوزه علم و فناوری کشور در قالب برنامه هفتم توسعه خبر داد.

 دکتر رضا صابری در حاشیه نشست با رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگوی ویژه با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: این ریل گذاری جدید بر اساس مجموعه هدفگذاری های وزیر علوم در راستای پیشبرد سیاست های حوزه علم و فناوری دولت سیزدهم در قالب برنامه هفتم به مجلس رفته است.

 دکتر صابری بیان کرد: سیاست گذاری های وزارت علوم در برنامه هفتم توسعه مجموعه متنوعی از نیازهای حوزه های آموزش، فناوری، پژوهش و… است که خوشبختانه نمایندگان مجلس نیز نگاه ویژه ای به این سیاست ها دارند.

 معاون حقوقی وزارت علوم ادامه داد: هدفگذاری‌های پژوهشی که در قالب صندوق نوآوری عتف در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده، در برنامه هفتم توسعه جایگاه بسیار خوبی پیدا کرده است.

 دکتر صابری افزود: یکی از دغدغه‌هایی که در این برنامه توسط مجموعه وزارت علوم پیگیری می شود برداشته شدن سقف حقوق برای اعضای هیئت علمی و همچنین برداشته شدن مالیات پلکانی و محاسبه مالیات بر حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها معادل ۱۰ درصد است.

 معاون حقوقی وزارت علوم اظهار داشت: همچنین دغدغه‌های تامین مسکن برای مجموعه دانشگاهیان به عنوان دغدغه جدی ما در برنامه هفتم مطرح شده است.

 دکتر صابری ادامه داد: در قالب شورای حقوق و دستمزد نیر اقدامات و پیگیری‌های خوبی برای مجموعه یاوران علمی در کشور صورت گرفته که امیدواریم برخی از این پیگیری ها به زودی تحقق بیابد و بتوانیم خدمات رفاهی خوبی برای همکارانمان در دانشگاهها داشته باشیم.