معاون دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری مسئول ایجاد و آماده سازی اجرای ساختار جدید معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه شد.
طی حکمی از سوی دکتر جواد حدادنیا، رئیس دانشگاه حکیم سبزورای، مسئولیت ایجاد و آماده سازی اجرای ساختار جدید معاونت دانشجویی و فرهنگی به دکتر علیرضا انتظاری معاون دانشجویی محول شد.
متن این حکم بدین شرح است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکترعلیرضا انتظاری
معاون محترم دانشجویی
با سلام
احتراما، نظر به ابلاغ ساختار اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسط وزارت متبوع و همچنین مصوبه هیات اجرایی و تشکیلات دانشگاه که در اولین جلسه هیات رییسه دانشگاه در سال ۱۳۹۶مورد تایید قرار گرفت و با توجه به ساختار جدید مبتنی بر ادغام دو ساختار مستقل معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی و اجتماعی و ایجاد معاونت واحد دانشجویی و فرهنگی، بدین وسیله مسئولیت ایجاد و آماده سازی اجرای ساختار جدید معاونت دانشجویی و فرهنگی به جنابعالی محول می گردد.
بدیهی است با هماهنگی حوزه های مرتبط و حداکثر ظرف مدت دوماه زمینه لازم برای اجرایی شدن ساختار معاونت دانشجویی و فرهنگی را بر اساس دستورالعمل های وزارت متبوع و مصوبات هیات رییسه دانشگاه فراهم آورید و گزارش اقدامات انجام شده را به طور مرتب به هیات رییسه دانشگاه ارائه نمایید.
موفقیت و پیروزی جنابعالی را از خداوند منان خواهانم و امیدوارم مانند گذشته در انجام امور محوله سربلند باشید.
جواد حدادنیا
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری