با حکم دکتر غلامرضا نوری معاون فضای مجازی رسانه ملی، دکتر امین کوشکی به عنوان سرپرست شبکه تلوبیونی سربداران منصوب شد.
معاون فضای مجازی رسانه ملی در متن این حکم چنین آورده است:
جناب آقای دکتر امین کوشکی
با عنایت به معرفی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری و با توجه به مراتب تعهد، تجربه و توانمندی جنابعالی در حوزه رسانه به موجب این حکم به عنوان “سرپرست شبکه تلویزیونی سربداران” منصوب می‌شوید.
از جنابعالی انتظار می‌رود به موجب این حکم مطابق مفاد سند تاسیس شبکه نظر به تنوع روز افزون مجاری اطلاع رسانی و رقابت روزافزون در این حوزه، بر اساس ساختار و شرح وظایف مصوب و ماموریت‌های ابلاغی، با تدوین و اجرای برنامه‌های منسجم، هدفمند و موثر در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سازمانی و مردمی موجود دیار سربداران تلاش جدی نمایید.

غلامرضا نوری
معاون فضای مجازی