معاون مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم با اشار به رشد چشمگیر عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری در سال های اخیر گفت: دستاوردهای عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری مرهون ثبات مدیریتی در این دانشگاه است.

دکتر شهاب الدین حسینی معاون مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم که جهت برگزاری انتخابات دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور در دانشگاه حکیم سبزواری حضور دارد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، افزود: با توجه به بازدیدی که از فعالیت های عمرانی دانشگاه داشتم، عملکرد عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری را چه در بحث محوطه سازی چه در بحث پروژه های عمرانی چشمگیر و مثبت دیدم.

وی در ادامه به نوپا بودن استقرار دبیرخانه های عمرانی در دانشگاه ها اشاره کرد و اظهار داشت: در اداره کل طرح های عمرانی وزارت علوم، عملکرد دبیرخانه های عمرانی را مورد سنجش و بررسی قرار دادیم و در این سنجش دبیرخانه منطقه ۹ که برای چهارسال در دانشگاه حکیم سبزواری مستقر می باشد جزء دبیرخانه های خوب و با عملکرد مثبت وزارت بوده است.

معاون مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم با تاکید بر اینکه اعتبارات عمرانی وزارت با توجه به محدودیت منابع موجود، رشد داشته است، عنوان کرد: بودجه های عمرانی وزارت علوم پروژه محور است و بودجه های طرح های عمرانی دانشگاه ها نسبت به سال قبل ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد داشته است.

 

در ادامه این مراسم دکتر حسین بخشی دبیر سابق دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور با اشاره به اینکه دبیرخانه عمرانی منطقه ۹ در سال ۹۲ در دانشگاه حکیم سبزواری ایجاد شد، گفت: با استقرار دبیرخانه در دانشگاه و  متناسب با شرح وظایف اعلام شده در این چهارسال برگزاری چندین کارگاه، همایش و همچنین بازدیدهای بسیاری را به تناوب  از سوی دبیرخانه عمرانی از وضعیت عمرانی دانشگاه های منطقه داشته ایم.

وی ادامه داد:  دانشگاه حکیم سبزواری از لحاظ جغرافیایی  تقریبا در مرکز پهنه جغرافیایی  منطقه ۹ قرار گرفته  و به این دلیل  دسترسی نسبتا خوبی به کل منطقه  دارد، که این خود یکی از ویژگی های مثبت این دانشگاه است.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: همچنین وجود دفتر فنی عمرانی قوی در بین دانشگاه های منطقه ، دانشگاه حکیم سبزواری  را از لحاظ موقعیت عمرانی در منطقه ۹ شاخص کرده است.

وی با یادآوری اینکه از نظر جغرافیایی ۲۵ درصد مساحت سطح جغرافیای کل کشور مربوط به منطقه ۹ است، افزود: این گستردگی کار دبیر عمرانی منطقه را به لحاظ بعد مسافت و بازدیدها دشوار می کند.

دکتر بخشی انتخاب دوباره دانشگاه را به عنوان دبیرخانه عمرانی منطقه ۹ نشان از عملکرد قابل قبول این دبیرخانه عنوان کرد و اظهار داشت: معتقدم برای ایجاد رضایت مندی بیشتر از عملکرد دبیرخانه، باید از نظر بودجه ای دبیرخانه تقویت شود، همچنین برگزاری همایش ها و کارگاه های علمی می تواند در این راه سودمند باشد.


 
 معاون عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری در این مراسم  گفت: با توجه به انتخابات صورت گرفته در سطح دبیرخانه های عمرانی کشور دانشگاه حکیم سبزواری تنها دانشگاهی در کشور است که برای دومین بار متوالی به عنوان دبیرخانه عمرانی منطقه برگزیده شده است.

دکترشهاب عباس زاده ادامه داد: انتخاب مجدد دانشگاه حکیم سبزواری به منزله رضایت نسبی  دانشگاه های منطقه ۹ از عملکرد دوره قبل دبیرخانه است و از این اعتماد دوباره تشکر می کنیم.

 وی با اشاره به اینکه این انتخاب دوباره پیام مثبتی را برای حوزه ی عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری به همراه دارد، عنوان کرد: بی شک این اعتماد دوباره بار مسئولیت سنگین تری را نیز برای حوزه ی عمرانی و به خصوص دکتر شاد به عنوان دبیر دبیرخانه عمرانی منطقه در پی خواهد داشت.

دکتر عباس زاده خاطرنشان کرد: معاونت عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری با تمام توان از دبیرخانه عمرانی منطقه ۹ حمایت خواهد کرد و امیدوارم که بتوانیم پاسخ گوی اعتماد مدیران و مسئولان عمرانی دانشگاه های منطقه باشیم.

[foogallery id=”2770254″]