معاون فرهنگی، اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دکتر علی شریعتی، جامعه شناسی مردم مدار بود که با تحلیل درست مسائل به دنبال پالایش فکر و اندیشه جامعه بود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری دکتر غلامرضا غفاری، سه شنبه در حسینیه ابوالفضلی روستای مزینان، زادگاه دکتر شریعتی، افزود: شریعتی افتخار بزرگی برای ایران است و حق بزرگی بر جامعه ایرانی دارد.

وی تصریح کرد: اهتمام به برگزاری مراسم پاسداشت شریعتی و گرامی داشتن یاد و خاطره او نشان از شناخت اندیشه وی در جامعه است.

غفاری با بیان اینکه شریعتی بخشی از تاریخ فرهنگ کشور است، گفت: واکاوی و بازنگری تاریخ معاصر کشور بدون توجه به ایدئولوژی این اندیشمند، سخت است.

معاون فرهنگی، اجتماعی وزیر علوم ادامه داد: بازنگری آثار میراثی دکتر شریعتی به عنوان یک ضرورت فرهنگی و تاریخی در پیشبرد مسائل مختلف جامعه حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه شریعتی جلوتر از زمانه خود گام برمی داشت، خاطرنشان کرد: او خود را به دانشگاه محدود نکرد و تنها یک استاد و یا معلم نبود بلکه او خود را معلم جامعه و رسالت خود را فراتر از معلمی و استادی می دانست.

دکتر غفاری گفت: مهمترین نقش دکتر شریعتی در زمانه خود، دعوت جوانان به تفکر و تامل مسائل مختلف بود که موفقیت های زیادی را در آن به دست آورد.

وی با اشاره به اینکه محتاج بازخوانی و نقد و بررسی آثار شریعتی هستیم، گفت: باید فراتر از ایام سالگرد، منش و تفکر شریعتی را میان جوانان گسترش دهیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم خاطر نشان کرد:شریعتی مبانی اصالت و هویت ملی و دینی را در جامعه آن زمان مطرح می کرد.

عکسها: محمد حشمتی

[foogallery id=”3553520″]