دکتر رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در نامه ای به روسای دانشگاه‌های معین  کشور از جمله دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به تصویب “طرح تحول در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت” از این دانشگاه ها خواست با دستور کار قرار دادن این طرح، نسبت به تعیین محور ها و مزیت های استانی که دانشگاه‌ها می‌توانند در بهره برداری بهینه و موثر از آن با استانداری ها و ادارات استانی همکاری داشته باشند اقدام کنند.

متن این نامه بدین شرح است:

بسمه تعالی

روسای محترم دانشگاه‌های معین استان‌های کشور

 با سلام احتراماً همانگونه که مستحضرید “طرح تحول در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت” در سال ۹۸ تصویب و توسط مقام محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردید. بر اساس طرح فوق و اقدامات پیش‌بینی شده، دانشگاه ها می بایست بتوانند در شناسایی و رفع مسائل و مشکلات استانی نقش موثر و مفید ایفا نموده و ماموریت های مشخصی را بر عهده گیرند.

 خوشبختانه مطالعات و اسناد آمایش استان ها نیز توسط سازمان برنامه بودجه برای کلیه استان های کشور تدوین و گزارش‌ها و نتایج آن قابل بهره‌برداری است. لذا ضروری است با دستور کار قرار دادن این طرح، نسبت به تعیین محور ها و مزیت های استانی که دانشگاه‌ها می‌توانند در بهره برداری بهینه و موثر از آن با استانداری ها و ادارات استانی همکاری داشته باشند اقدام گردد. خواهشمند است برنامه‌ریزی لازم در این راستا صورت گرفته و گزارش اقدامات ارائه گردد.

 غلامحسین رحیمی

 معاون پژوهش و فناوری