روزنامه همشهری مورخ ۴ تیرماه در بخش معرفی کتاب به معرفی کتاب «مناطق حفاظت شده و بوم گردشگری»عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری پرداخت.
این کتاب که توسط دکتر زهرا قلیچی‌پورعضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و هنریک مجنونیان  ترجمه و تدوین شده است، مشتمل بر مجموعه مقالات بنیادی و کاربردی در طبیعت‌گردی از سوی انتشارات صحرا شرق در ۸۴۱ صفحه و با قیمت ۳۵ هزار تومان روانه بازار نشر شد.
در مقدمه کتاب آمده است: در این کتاب، مجموعه نسبتا جامعی از مباحث مرتبط با بوم گردشگری در مناطق تحت حفـــــاظت در زمینه‌های مختلف برنامه‌ریزی و مدیریت و همچنین مفاهیم بنیادی برای استفاده دانشجویان رشته‌های مرتبط با محیط‌زیست و گردشگری و نیز مدیران، متخصصان و فعالان در زمینه‌های حفاظت و گردشگری در طبیعت ارائه شده است. در تدوین مطالب با هدف قابل استفاده بودن مباحث نظری تعدادی از دستورالعمل‌های کاربردی نیز درج شده است.