مقاله اعضای هیئت علمی دانشکده الهیات در سومین کنگره بین المللی امام علی(ع)شایسته تقدیر شناخته شد.

 دکترسیدجواد خاتمی  و دکتر سمیه خاتمی و با مقاله (معادل سازی غری”محل دفن حضرت علی علیه السلام” با طور سیناء چالشی در جهت صلح بین ادیانی) در کنگره جهانی امام علی علیه السلام و صلح جهانی شرکت کردند که مقاله آنها شایسته تقدیر شناخته شد.

محل برگزاری پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود.