مقاله علمی دکتر مهدی زعفرانیه، عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی  و مدیر امور آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی  شد.

این عضو هیات علمی در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه در این زمینه گفت:  مقاله تحقیقاتی بنده با عنوان

Path Flow Estimator in Entropy Model Using a Nonlinear L-Shaped Algorithm “اخیرا با همکاری خانم مریم ابارشی و آقای دکتر باقر کرامتی در نشریه بین المللی Networks and spatial Economics   که دارای ضریب تاثیر IF:2.085 و در رتبه بندی نشریات علمی دارای رتبه Q1 است  به چاپ رسیده است، این در حالی است که متوسط ضریب تاثیر در رشته ریاضی کاربردی MIF:0.828 است.

دکتر مهدی زعفرانیه با اشاره به اینکه  موضوع این مقاله تحقیقاتی در زمینه حمل و نقل و حل مشکلات ترافیکی است، یادآور شد: هدف در این مقاله برآورد ماتریس های مبداء مقصد با کمترین هزینه است که در آن از روش بیشترین آشوب برای حل مساله استفاده شده است.

صفحه اینستاگرام رسمی خبرگزاری دانشجو                                              عضویت در صفحه رسمی اینستاگرام اخبار دانشگاه حکیم سبزواری