مقاله ی پژوهشی مهندس هادی نصرتی پور، مدیر حراست دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از مقالات برگزیده همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت برگزیده شد.مهندس نصرتی پور

در این  همایش  ۴۱مقاله علمی به صورت سخنرانی و ۳۷ مقاله در قالب پوستر ارائه شد که در این بین، مقاله علمی مدیر حراست دانشگاه با عنوان ‘ مدیریت راهبردی و فرایند امنیت فرهنگی دانشگاه’  به صورت پوستر در همایش ارائه  و در کتاب مجموعه مقالات برتر همایش منتشر شد.

مهندس نصرتی پور در گفتگوی کوتاهی با روابط عمومی دانشگاه، بر لزوم  توجه به فضا و وضعیت فرهنگی دانشگاه ها در ایجاد فضای سالم و امن جهت ایفای نقش و رسالت جامعه دانشگاهی تاکید کرد و افزود:  در این مقاله سعی شده با رویکردی راهبردی و با استفاده از مدیریت ناب، ایجاد فضای امن فرهنگی در دانشگاه ها بررسی و الگویی کاربردی در این رابطه ارائه گردد.

گفتنی است   “اولین همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت”   با همکاری مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه تهران ۱۸ آبان ماه سال جاری  با هدف شناخت سازوکارهای کنش کنترلی، پیش گیرانه و بازدارنده تخلف در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، سازوکارهای شکل گیری هویت علمی دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه ها، شناسایی روش های علمی در دستیابی به امنیت همه جانبه در دانشگاه ها، تعامل و هم اندیشی جامعه معرفتی در حوزه آموزش عالی و گفتمان امنیت و کاربست روش های علمی تفاهم امنیتی در آموزش عالی در دانشگاه تهران برگزار شد.

poster_nosrati12