مقاله مشترک دانشجوی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری و محققان ایتالیایی و آلمانی در ژورنال بین المللی منتشر شد

مقاله ی مشترک محقق دوره ی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری که در طول فرصت مطالعاتی خود در کشور ایتالیا  و با همکاری فیزیکدانانی از آلمان و ایتالیا تولید شده است، در ژورنال بین المللی منتشر شد.unnamed

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، محسن حدادی مقدم  محقق دوره ی دکترای فیزیک دانشگاه حکیم سبزورای  در طول دوره ی فرصت ۹ ماهه ی مطالعاتی خود در کشور ایتالیا با همکاری فیزیکدانانی از موسسه تحقیقاتی فرانکفورت آلمان، دانشگاه تورینو ایتالیا، موسسه ملی فیزیک هسته ای ایتالیا  و دانشگاه فلورانس ایتالیا موفق به چاپ مقاله ای با عنوان ” مگنتو هیدرودینامیک نسبتی در برخوردهای یونی سنگین در شتاب دهنده ها ی هسته ای”  در ژورنال اروپایی European physical Journal C بامنتشر  IF=4.912 شد

گفتنی است تا کنون از این دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه حکیم سبزواری  تاکنون ۳مقاله ی ISI و ۱علمی پژوهشی، ۲ مقاله در کنفرانس های بین المللی و ۱۶ مقاله در کنفرانس های داخلی به چاپ رسیده است.

 

فایل مقاله ی مشترک محقق ددانشگاه حکیم سبزواری و فیزیکدانان کشورهای آلمان و ایتالیا در لینک زیر قابل دانلود و مشاهده می باشد.

http://epjc.epj.org/articles/epjc/abs/2016/12/10052_2016_Article_4516/10052_2016_Article_4516.html